Policyjna akcja „Pasy” na stołecznych ulicach

Policjanci ruchu drogowego w garnizonie stołecznym prowadzili działania kontrolno-prewencyjne pt. „Pasy”. Podczas akcji funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na to, czy kierujący i pasażerowie stosowali się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, a dzieci przewożone były w fotelikach lub innych urządzeniach przytrzymujących.

Stosowanie pasów bezpieczeństwa ma bardzo istotny wpływ na ograniczanie niepożądanych skutków nagłych i gwałtownych zdarzeń drogowych, podczas których energia poruszającego się pojazdu zostaje nagle wytracona na pojawiającej się przeszkodzie. Podróżni wewnątrz pojazdu narażeni są wówczas na bardzo silne przeciążenia, a pasy bezpieczeństwa mają za zadanie utrzymać osoby znajdujące się w pojeździe na fotelach. Tak, by w chwili uderzenia samochodu w przeszkodę, pasażerowie wytracili prędkość wraz z samochodem. Badania naukowców dowodzą, że podczas zderzenia pojazdu poruszającego się nawet z prędkością 50 km/h z przeszkodą, ludzkie ciało wyrzucane jest z siedzenia z ogromną siłą, co przy nieużywaniu pasu bezpieczeństwa, dla organizmu człowieka może przynieść katastrofalne skutki.

Tak więc pasy bezpieczeństwa są równie ważne dla kierującego pojazdem jak i pasażerów, którzy nie zapinając pasów na tylnym siedzeniu, w chwili zderzenia stanowią śmiertelne zagrożenie dla podróżujących z przodu pojazdu. Internet jest pełen symulacji obrazujących, co dzieje się w pojeździe podczas nagłego zderzenia z przeszkodą, gdy nie zapięty pasem bezpieczeństwa pasażer z tylnego siedzeniu uderza w poprzedzający go fotel.

Wszyscy podróżujący samochodami powinni wiedzieć, że w obecnie produkowanych pojazdach prawidłowe działanie wielu aktywnych i biernych systemów bezpieczeństwa uwarunkowane jest zapięciem pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów. Poduszka powietrzna redukuje ryzyko śmierci podróżnego tylko wtedy, gdy podczas wypadku działa właśnie z zapiętymi przez niego pasami bezpieczeństwa.

W polskim prawodawstwie obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa był sukcesywnie wprowadzany od 1992 r. Obecny kształt tego obowiązku określa art. 39 oraz art. 45 ust. 2 pkt 3-5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa odnosi się do kierujących pojazdami samochodowymi oraz pasażerów zajmujących miejsca wyposażone w pasy (z wyjątkami wskazanymi w art. 39 ust. 2 prd). Dotyczy to zarówno samochodów osobowych lub ciężarowych, jak i autobusów, bądź innych jeszcze pojazdów, np. pojazdów specjalnych, niektórych motocykli (patrz art. 40 ust. 2 prd).

Za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie kierującemu pojazdem grozi mandat karny w wysokości 100 zł i 2 punktów karnych. Warto zauważyć, że kierujący pojazdem ma obowiązek dopilnować aby pasażerowie byli przewożeni prawidłowo, m.in. korzystali z pasów bezpieczeństwa. Pasażer, który nie zapina pasów bezpieczeństwa podczas jazdy może zostać ukarany grzywną tej samej wysokości ale bez punktów karnych, narażając swoim zachowaniem kierującego pojazdem na 4 karne punkty i 100 zł mandatu.

Zasady przewożenia dzieci są sprecyzowane w art. 39 ust. 3 oraz w art. 45 ust. 2 pkt 4 i 5 prd. Również w tym zakresie mają one zastosowanie we wszystkich pojazdach samochodowych wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, a więc również w autobusach. Wyjątki zostały wyszczególnione w art. 39 ust. 4 prd.

Z doświadczeń policjantów wynika, że coraz więcej użytkowników pojazdów rozumie, że pasów bezpieczeństwa nie zapina się dla policjanta, tylko dla własnego bezpieczeństwa.

Coraz rzadziej policjanci napotykają na przypadki przewożenia młodszych dzieci nie zgodnie z prawem, tzn. poza fotelikami bezpieczeństwa.

Pamiętajmy, że podczas niebezpiecznej sytuacji na drodze, zapięte pasy bezpieczeństwa, a w przypadku dzieci foteliki bezpieczeństwa, mogą ocalić coś najcenniejszego na świecie – życie !

nadkom. Jarosław Florczak, Marek Szałajski
fot. policja.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *